Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

beminehoney
3757 5d0d
Reposted fromretaliate retaliate viaampajewska ampajewska
beminehoney
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viakomplikacja komplikacja
beminehoney
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viajuhasowa juhasowa

February 19 2017

beminehoney
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood vialexxie lexxie
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
8159 a09b 500
Reposted fromfoods foods viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viayeahlow yeahlow
beminehoney
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viayeahlow yeahlow
beminehoney
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viayeahlow yeahlow
beminehoney
5905 30ca
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viayeahlow yeahlow
beminehoney
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viayeahlow yeahlow
beminehoney
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viayeahlow yeahlow
beminehoney
6662 4865
Reposted frommagija magija viaawaken awaken
beminehoney
6477 b19e
beminehoney
beminehoney
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

February 18 2017

beminehoney

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viayeahlow yeahlow
beminehoney
5250 431b
8543 58ea
Reposted fromtayfun tayfun viayeahlow yeahlow
beminehoney

byłam twoim związkiem niezgody
i przynależności do łóżka

byłam twoim szykiem
poprzestawiałam ci w głowie

byłam dopełnieniem
tego czego nie potrzebujesz

odmieniałam
siebie i ciebie przypadkiem

byłam twoim zdaniem złożonym
wielokrotnie
przenikałam wołaczem tęsknoty

— Kaja Kowalewska / Cienka czerwona kreska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl