Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

1045 7afb 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakissgirlmart kissgirlmart
2727 c479 500
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viamiodzio- miodzio-
beminehoney
8512 7cef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
beminehoney
1643 fe25
Reposted fromla-lu la-lu viapyzarules pyzarules
beminehoney
8295 d794
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawaken awaken
beminehoney
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
9924 7754
Reposted fromamatore amatore viamiodzio- miodzio-

March 21 2017

beminehoney
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viazapachsiana zapachsiana

March 02 2017

beminehoney
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viakomplikacja komplikacja
beminehoney
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
beminehoney
beminehoney
8244 cf2f
beminehoney
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie vianat88 nat88
beminehoney
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamiodzio- miodzio-
beminehoney
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaampajewska ampajewska
beminehoney
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
beminehoney
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl