Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

beminehoney
9845 7e2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viajesuismadeleine jesuismadeleine
beminehoney
beminehoney
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viarealityisabitch realityisabitch
beminehoney
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viamalamarcelka malamarcelka

September 11 2019

beminehoney
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
beminehoney
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa vialexxie lexxie
beminehoney
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viajuhasowa juhasowa
beminehoney
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viamiieciuu miieciuu
beminehoney
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer viamiieciuu miieciuu
beminehoney

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatalula talula

August 26 2019

beminehoney
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaaskman askman
beminehoney
7528 fc3a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaaspoleczny aspoleczny
beminehoney
6346 6a67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
beminehoney
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
beminehoney
6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
beminehoney
beminehoney
4453 ee13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
4458 e184 500
Reposted frombrumous brumous viaoxygenium oxygenium
beminehoney
7080 2cf8
Reposted fromxawery xawery viaoxygenium oxygenium
beminehoney
9959 8a48 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl