Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

beminehoney
beminehoney
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
1684 1090 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viajuhasowa juhasowa
beminehoney
8835 0bd1
beminehoney
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoxygenium oxygenium
beminehoney
8021 9120 500
Reposted frompiehus piehus viadirtyliar dirtyliar

November 17 2019

beminehoney
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
beminehoney
9868 588a 500

October 22 2019

8530 84a9 500
Reposted frombrumous brumous viainyou inyou
beminehoney
5052 c62f 500
Reposted fromgrobson grobson vialexxie lexxie
beminehoney
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
beminehoney
To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
5593 2204 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
beminehoney
5537 40d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
Ludzie są cudowni. Kreatywni. Dobrzy. Życzliwi. Cierpliwi. Inteligentni. Zaradni. Ciepli. Przyjazni. Odważni. Ludzie są też jednak cyniczni, kłamliwi, podli, fałszywi i aroganncy. Ci pierwsi to iskra w szare dni, ci drudzy to wyłącznie doping, aby szerzej się uśmiechać i piękniej żyć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
beminehoney
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl