Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

beminehoney
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viazapachsiana zapachsiana

March 02 2017

beminehoney
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viakomplikacja komplikacja
beminehoney
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
beminehoney
beminehoney
8244 cf2f
beminehoney
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie vianat88 nat88
beminehoney
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamiodzio- miodzio-
beminehoney
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaampajewska ampajewska
beminehoney
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
beminehoney
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaawaken awaken
beminehoney
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viagwiazdeczka gwiazdeczka
beminehoney
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viasmaller smaller
beminehoney
0391 d993
beminehoney
8890 f229 500
beminehoney
3420 2b3f
beminehoney
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasmaller smaller
beminehoney
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viakissgirlmart kissgirlmart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl