Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

beminehoney
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanncey anncey
beminehoney
1490 4ddd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
beminehoney
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanncey anncey

June 23 2017

beminehoney
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialexxie lexxie
beminehoney
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
beminehoney
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viaoxygenium oxygenium
beminehoney
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaampajewska ampajewska
beminehoney
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamonjurka monjurka
beminehoney
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viainyou inyou
beminehoney
1840 0d35
Reposted frommeem meem viagivemecigarette givemecigarette
beminehoney
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
beminehoney
1923 8afd
Reposted fromepi epi viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viachleb-i-wino chleb-i-wino
beminehoney
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viarealityisabitch realityisabitch
beminehoney
2572 16a0
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
beminehoney
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoxygenium oxygenium
beminehoney
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoxygenium oxygenium
beminehoney
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl