Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

beminehoney
3186 ecf8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viakomplikacja komplikacja
beminehoney
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaeazyi eazyi
beminehoney
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaeazyi eazyi
beminehoney
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeazyi eazyi
beminehoney
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapigmalion pigmalion
beminehoney
2684 1031 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapigmalion pigmalion
beminehoney
5800 48e1 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viakomplikacja komplikacja
beminehoney
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
beminehoney
8545 d2d4 500
Reposted fromxawery xawery
beminehoney
8549 4a08
Reposted fromxawery xawery
beminehoney
8550 61e4 500
Reposted fromxawery xawery
beminehoney
6948 f185 500
via @introwertykalni

December 10 2019

beminehoney
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine
beminehoney
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
6815 5797 500
Reposted frompiehus piehus viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
Reposted fromthetemple thetemple viaawaken awaken
beminehoney
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
beminehoney
beminehoney
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viayeahlow yeahlow

December 05 2019

beminehoney
1470 f121 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viapigmalion pigmalion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl