Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

beminehoney
beminehoney
2213 b477
Reposted fromkarmacoma karmacoma viala-lu la-lu
beminehoney
2003 b85e 500
po.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena
beminehoney
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaawaken awaken
beminehoney
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium
beminehoney
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
beminehoney
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viamalinowowa malinowowa

March 10 2019

beminehoney
7869 0e31 500
beminehoney
9280 d5ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
beminehoney
0380 e8b2 500
3367 d930 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoxygenium oxygenium
beminehoney
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
beminehoney
Reposted fromweightless weightless viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakissgirlmart kissgirlmart
beminehoney
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
beminehoney
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
beminehoney

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
beminehoney
0708 1b0a 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
beminehoney
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl