Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

beminehoney
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viajuhasowa juhasowa
beminehoney
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viaampajewska ampajewska

March 23 2019

beminehoney
1718 9ce5
Reposted fromRowena Rowena viapsychedelix psychedelix
beminehoney

March 22 2019

beminehoney
Wracam z Instytutu i rozglądam się po tym pustym pokoju, zaraz mi się chce zejść na dół, żeby zadzwonić do kogoś. Więc siadam do roboty i robię, robię, bo wiem, że to jest obowiązkowe. Potem się kładę, nie mogę zasnąć, łażę po domu, jem, znowu się do czegoś zabieram aż tak się zmęczę sobą, że zasypiam. Ale przecież nie żyję, po to żeby się doktoryzować. Widzisz, ja, ja w gruncie rzeczy mam takie poczucie, że to co robię jest jeszcze na niby, że to jeszcze jest nie to, a to ważne naprawdę zacznie się od jutra, za tydzień, za miesiąc, za rok... nie wiem, jak wreszcie, jak wreszcie zrobię ten cały doktorat. Tak było zawsze, zawsze wydawało mi się, że moje prawdziwe życie jeszcze się nie zaczęło, mam tylko to na niby, więc mogę sobie pozwalać. Tak naprawdę, to chciałbym, żeby było inaczej. Żebym żył i czuł, że moje życie jest ważne właśnie teraz, w tym momencie.
— Punkt widzenia, 1980
beminehoney
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaparasole parasole
beminehoney
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
beminehoney
beminehoney
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaawaken awaken
beminehoney
7338 9dfb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreen-tea green-tea
beminehoney
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viaoxygenium oxygenium
beminehoney
beminehoney
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
5094 9b25
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajuhasowa juhasowa
beminehoney
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viasmaller smaller
beminehoney
0651 bab3 500
Reposted frompunisher punisher viasmaller smaller
beminehoney
8368 71bc 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
Życie jest zbyt krótkie, by marnować szanse, jakie nam daje. Trzeba zdobywać wszystko, co jest do zdobycia, oczywiście na miarę naszych możliwości. Przecież na tej scenie od razu gramy główną rolę, bez prób, a drugiego spektaklu nie będzie.
— Wioletta Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
beminehoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl